Các Câu Hỏi Thường Gặp

TỜ KHAI NHẬN GIẢI SỔ XỐ DC

Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Bán Lẻ Vé Số Ở DC (How to Become a DC Lottery Retailer)

Đơn Xin Bán Lẻ Xổ Số (Lottery Retail Application)

Danh Sách Kiểm Tra Đơn Xin Bán Lẻ Xổ Số (Supplier Application Checklist)

Nhiệm Vụ

Tạo các hoạt động giải trí thu lợi tức thông qua việc bán các sản phẩm xổ số và khuyến mãi sáng tạo có lợi trực tiếp cho người dân và giúp tăng trưởng kinh tế cho Hoa Thịnh Đốn.

Tầm Chiến Lược

Trở thành xổ số yêu thích trong vùng bằng cách kích thích trí tưởng tượng và sự lạc quan đầy cảm hứng thông qua việc đưa ra các trải nghiệm trò chơi hấp dẫn với nhiều tương tác hơn cho người chơi.

Giá trị cốt lõi

  • Chính trực
  • Đổi mới
  • Đam mê
  • Xuất sắc
  • Cộng đồng

Doanh Thu Bán Xổ Số Sẽ Được Dùng Thế Nào

Kể từ khi thành lập xổ số vào năm 1982, tổng số tiền đóng góp của chúng tôi vào Quỹ Tổng Quát của Hoa Thịnh Đốn đã lên tới trên 2 tỷ đô la. Sự chuyển giao quỹ hàng năm từ Xổ Số DC sang Quỹ Tổng Quát là một yếu tố quan trọng hỗ trợ nền kinh tế của thành phố, qua đó mang lại lợi ích cho tất cả cư dân Hoa Thịnh Đốn, cũng như khách vãng lai và dân ngoại ô làm việc trong DC. Quỹ Tổng Quát chi trả cho các dịch vụ thiết yếu như giáo dục, giải trí và công viên, an toàn công cộng, nhà ở và các dịch vụ cho người cao tuổi và trẻ em. Xổ số DC trực tiếp mang lại lợi ích cho người chơi với tỉ lệ tiền thưởng hơn 50% doanh thu hàng năm, thành tiền là tổng cộng hơn 3 tỷ USD cho đến nay. Chúng tôi cũng trực tiếp mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp địa phương thông qua tiền hoa hồng cho các đại lý bán lẻ được cấp phép bán các trò chơi xổ số DC và các cơ hội ký kết hợp đồng.

Trong 36 năm qua, Phòng Trò Chơi Từ Thiện của Xổ Số DC đã giúp các tổ chức phi lợi nhuận địa phương gây quĩ hơn 131 triệu đô la cho các hoạt động xã hội cho cư dân DC thông qua việc cấp phép Bingo, Đêm Monte Carlo, Raffle và các hoạt động trò chơi từ thiện khác.

Liên Hệ với Chúng Tôi

Phòng Trò Chơi Từ Thiện và Văn Phòng Xổ Số DC. Địa chỉ: 2235 Shannon Place, S.E. Washington, D.C. 20020-5731 | 202-645-8000

Most computers will open PDF documents automatically, but you may need to download Adobe Reader.